ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Διεκπεραιώσεις > Χρειάζεστε κάποιον να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες του ακινήτου;

Χρειάζεστε κάποιον να διεκπεραιώσει τις εκκρεμότητες του ακινήτου;

 Αναφέρονται μερικές χαρακτηριστικές υποθέσεις που αναλαμβάνουμε.

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτείται για την ενοικίαση και την πώληση ακινήτων.

• Έκδοση Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου που απαιτείται στην επανασύνδεση του ρεύματος από την ΔΕΗ όταν έχει περάσει δεκαετία από την έκδοση του προηγούμενου πιστοποιητικού.

• Έκδοση Βεβαιώσεων περί Αυθαίρετων κατασκευών του ν. 4178/13 που απαιτείται στην πώληση του ακινήτου.

• Έκδοση Βεβαίωσης ΤΑΠ από τον οικείο του ακινήτου Δήμο που απαιτείται στην πώληση του ακινήτου.

• Έκδοση Κτηματολογικών Αποσπασμάτων από το οικείο του ακινήτου Κτηματολογικό Γραφείο .

• Έκδοση όλων των Πιστοποιητικών από τα Υποθηκοφυλακεία (μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κλπ.).

• Έκδοση όλων των Πιστοποιητικών από τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

• Έκδοση γνησίων αντιγράφων σχεδίων και στελεχών Οικοδομικών Αδειών από τα οικεία Πολεοδομικά Γραφεία.

• Κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων στις αρμόδιες ΔOY.

• Όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται στην ΔΕΗ για διακοπή & επανασύνδεση ρεύματος, αλλαγή στοιχείων στον λογαριασμό, επαύξηση ρεύματος κλπ.

• Διαδικασία Αποδοχής Κληρονομιάς

Γονικές Παροχές - Δωρεές - Μεταβιβάσεις Ακινήτων 

Νέα & Ενημερώσεις