ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Διαχείριση > Αποκλειστική Διαχείριση - HOME MANAGEMENT Exclusive (special )

Αποκλειστική Διαχείριση - HOME MANAGEMENT Exclusive (special )

Αναλαμβάνουμε την αποκλειστική διαχείριση του ακινήτου σας. Δηλαδή:

• Μεριμνούμε ώστε να βρεθεί καλός και φερέγγυος ενοικιαστής.

 • Να γίνει σωστή εκτίμηση του ακινήτου προκειμένου να καθοριστεί το σωστό ενοίκιο που πρέπει να διεκδικηθεί.

 • Να καταρτιστεί ένα σωστό και πλήρες μισθωτήριο (το συντάσσει ο Νομικός μας Σύμβουλος).

• Να εισπράττουμε για λογαριασμό σας έγκαιρα τα ενοίκια και να σας τα αποδίδουμε στον τραπεζικό σας λογαριασμό.

 • Να μετέχουμε στις Γενικές Συνελεύσεις της πολυκατοικίας του ακινήτου σας, να σας ενημερώνουμε για τις αποφάσεις αυτών, καθώς και να θέτουμε ζητήματα που σας αφορούν και να ψηφίζουμε εκ μέρους σας εφόσον μας εξουσιοδοτείτε. 

• Να παρακολουθούμε τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, να τους διαχειριζόμαστε και να σας αποδίδουμε λογαριασμό.-

• Να σας εκπροσωπούμε για οποιοδήποτε τεχνικό ή νομικό πρόβλημα υπάρχει στο ακίνητό σας

• Να παραλαμβάνουμε το ακίνητο μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή και να σας ενημερώνουμε για την κατάστασή του.

• Να διορίζουμε νομικό εκπρόσωπο σε περίπτωση απροθυμίας του ενοικιαστή να εξοφλήσει το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.

• Το τεχνικό μας προσωπικό θα είναι σ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης παρόν να προσφέρει την όποια τεχνική υποστήριξη χρειαστεί.

• Να παρέχουμε συμβουλές φοροτεχνικών θεμάτων.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Επισημαίνουμε ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν παραχωρεί εμπράγματα δικαιώματα στον διαχειριστή (HOME MANAGEMENT), αλλά υπογράφεται μία εξουσιοδότηση για την πραγματοποίηση των πιο πάνω εργασιών, η οποία σε περίπτωση που επιθυμεί ο ιδιοκτήτης ανακαλείται αμέσως.

Νέα & Ενημερώσεις