ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Πολεοδομικά Θέματα

Πολεοδομικά Θέματα

Η HOME MANAGEMENT μπορεί να προσφέρει σε πολεοδομικά θέματα άριστες πληροφορίες και υπηρεσίες, λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησης των μελών της με τέτοιου είδους θέματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 

 Εκδόσεις Οικοδομικών Αδειών.

 

• Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων με τον Νέο Νόμο 4178/2013.

 

• Έλεγχος Αρτιότητας Οικοπέδου.

 

• Αναθεωρήσεις Αδειών.

 

 Συμβουλές που αφορούν πάσης φύσης ερωτήματα του Πολεοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

Νέα & Ενημερώσεις