ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Κτηματολόγιο

Κτηματολόγιο

Η HOME MANGEMENT αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των εργασιών Κτηματολογίου όπως:

 

 • Εγγραφές - Μεταγραφές.

 

• Αντίγραφα, αποσπάσματα και πιστοποιητικά κτηματολογικών στοιχείων.

 

• Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης.

 

• Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών αντικειμένου εγγραπτέων δικαιωμάτων. Αντιστοιχεί στα εκδιδόμενα από το Υποθηκοφυλακείο πιστοποιητικά: μη εκποίησης, βαρών, διεκδικήσεων, τροπής προσημείωσης σε υποθήκη, διαγραφής εγγεγραμμένης αγωγής, εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης και άρσης κατάσχεσης.

 

• Πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών φυσικού/ νομικού προσώπου.

 

• Αντίγραφο εγγραπτέας πράξης.

 

• Αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

 

• Αντίγραφο στοιχείου από το αρχείο κτηματογράφησης.

 

• Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος.

 

• Κτηματογραφικό διάγραμμα.

 

• Παροχή πληροφοριών προς τον ενδιαφερόμενο.

 

• Διορθώσεις αρχικών εγγραφών (Πρόδηλο σφάλμα).

Νέα & Ενημερώσεις