ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Παροχές Τεχνικών Συμβουλών

Παροχές Τεχνικών Συμβουλών

Οι επιστημονικοί συνεργάτες της HOME MANAGEMENT (ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Τοπογράφου Μηχανικού) θα σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών που καλύπτουν όλο το φάσμα των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών, διαμερισμάτων, επαγγελματικών χώρων, οι ιδιοκτήτες γης καθώς και οι επενδυτές στον τομέα της ακίνητης περιουσίας γενικότερα.

 

 

 

 

 

 Περιγράφονται μερικές από τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε :

 

• Παροχή συμβουλών & έρευνα για τα Πολεοδομικής φύσεως ζητήματα ακινήτων πριν την αγορά αυτών. ( Νομιμότητα ακινήτου, αρτιότητα, οικοδομησιμότητα, απαλλοτριώσεις, ρυμοτομήσεις, χρήσεις γης, επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη ,ένταξη στον ν.4178/13, κλπ. )

 

• Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών για την αγορά, πώληση ή την ανέγερση ακινήτων.

 

• Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα & τεχνικά έργα.

 

• Υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών για την ορθή κατανομή των χιλιοστών των δαπανών σε διαχειριστές και συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών. ( Γενικών εξόδων, κατανομή δαπανών θέρμανσης, ζεστού νερού με χρήση κοινόχρηστου Boiller, κλπ. )

 

• Υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζητημάτων που προκύπτουν σε πολυκατοικίες. ( Διενέξεις μεταξύ των συνιδιοκτητών, βλάβες σε κοινόχρηστα τμήματα ή μέρη πολυκατοικιών και ποιους και πώς επιβαρύνει οικονομικά κλπ.)

 

• Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες, διανομές, δανειοδοτήσεις, διαιτησίες ή άλλους λόγους.

 

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για οποιοδήποτε ζήτημα έχετε με Πολεοδομικά Γραφεία.    ( Καταγγελίες, διακοπές εργασιών, ανακλήσεις Οικοδομικών Αδειών, Aδειες καταστημάτων, κλπ. )

 

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα πυρασφαλείας και εκπροσώπηση για όλα τα συναφή θέματα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Νέα & Ενημερώσεις