ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Εξοικονόμηση κατ οίκον

Εξοικονόμηση κατ οίκον

Αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας, με παρεμβάσεις που μπορούν να σας εξασφαλίσουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και όφελος στον οικογενειακό προϋπολογισμό σας.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες κατοικιών (π.χ. κύρια κατοικία, δεύτερη κατοικία, εξοχικό κ.ά.) – φυσικά πρόσωπα – να τ’ αναβαθμίσουν ενεργειακά, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, κατόπιν Ενεργειακής Επιθεώρησης από ειδικό πραγματογνώμονα, τον Ενεργειακό Επιθεωρητή. 

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα δικαιούστε:

• Έως και 70% επιχορήγηση του κόστους εργασιών

• 100% επιδότηση επιτοκίου

• Κάλυψη του κόστους των ενεργειακών επιθεωρήσεων

• Κάλυψη του κόστους του συμβούλου έργου

• Φοροαπαλλαγή έως και 300€ 


Η HOME MANAGEMENT στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» αναλαμβάνει :

 

• Επιλογή της βέλτιστης ενεργειακής παρέμβασης, σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια,από μια σειρά προτεινόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.

 

• Διεκπεραίωση των όλων διαδικασιών που απαιτούνται στην Τράπεζα για την ενταξή σας στο πρόγραμμα.

 

• Εκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών Α' και Β' Φάσης.

 

• Υλοποίηση ενεργειακών παρεμβάσεων με δικά μας συνεργεία.

 

Νέα & Ενημερώσεις