Πώληση

Μέσω του ιδιοκτήτη συλλέγονται όσο περισσότερες πληροφορίες αφορούν το ακίνητο. Σε αυτό το σημείο ο ιδιοκτήτης λαμβάνει ως πληροφορία τις τιμές αντίστοιχων ακινήτων στην ίδια περιοχή και αποφασίζει ποιά θα είναι αρχική τιμή πώλησης.

 

• Στη συνέχεια το ακίνητο φωτογραφίζεται και δημιουργείται η ηλεκτρονική του καρτέλα.

 

• Καταχωρείται η αγγελία του ακινήτου σε ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων σε διακεκριμένη θέση και προβάλλεται συνεχώς έως την πώλησή του.

 

• Αμέσως μετά την ανάθεση ξεκινάνε οι επαφές και οι επιδείξεις του ακινήτου σε υποψήφιους αγοραστές που θα δείξουν ενδιαφέρον για την αγορά του ακινήτου.

  

• Οι συνεργάτες που έχουν αναλάβει την πώληση ενημερώνουν συνεχώς τον ιδιοκτήτη για τα πεπραγμένα, τις διαπραγματεύσεις και τις προσφορές που έχουν πάρει και δίνουν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τους υποψήφιους αγοραστές.

 

• Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχοντας υπόψη τις εκτιμήσεις αυτές προχωρά στην τελική φάση της πώλησης.

 

• Οι συνεργάτες μας και το προσωπικό μας να φροντίσουν για εσάς την διεκπεραίωση όλων των εγγράφων & πιστοποιητικών που απαιτούνται για την διαδικασία της πώλησης.

Νέα & Ενημερώσεις