ΑΡΧΙΚΗ > ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ > Τοπογραφικά Διαγράμματα

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Η HOME MANΑGEMENT με δικά της σύγχρονα τοπογραφικά όργανα δραστηριοποιείται γύρω από τις υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων στον ιδιωτικό τομέα. Συγκεκριμένα μπορούμε να σας προσφέρουμε άμεσα και υπεύθυνα λύσεις στους παρακάτω τομείς τοπογραφικών εργασιών:

 

 

 

 

  

 

 

• Συμβολαιογραφικά - Μεταβιβάσεων

 

• Εμβαδομετρήσεις 

 

• Έκδοση Οικοδομικής  ?δειας

 

• Ένταξη στο ΕΓΣΑ '87

 

• Δασαρχείο

 

• Οριοθετήσεις οικοπέδων - αγροτεμαχίων

 

• Τομές - Κατόψεις

 

• Κατατμήσεις Γηπέδων

 

• Ψηφιοποίηση σχεδίων - χαρτών

Νέα & Ενημερώσεις